Att röka ger inga gynnsamma hälsoeffekter, det vet förmodligen de flesta. Därför har det nu uppstått en så kallad ecigg som ersätter den vanliga cigaretten och gör så att du kan trappa ned på rökningen. Men hur bra är den egentligen och vilka är i så fall för- respektive nackdelarna?

Om du eller någon råder dig till att sluta röka och utbrister ”köp e-cigg på nätet!”, så kommer du snart har en uppsjö av alternativ att välja mellan. En ecigg är en elektrisk cigarett som fylls med e-juice som kan innehålla mer eller mindre nikotin, beroende på önskemål och sug. Det har debatterats flitigt huruvida eciggen är ett positivt substitut till den ordinarie cigaretten, och nu tyder faktiskt forskning på att den är det.

Eciggens fördelar

Det finns en rad fördelar med denna nya pryl som revolutionerat på marknaden. Istället för att köpa ett paket cigaretter om dagen och få din plånbok urvattnad, så är eciggen en bra och långsiktig investering. Du köper den en gång och sedan är det enbart juicen eller kapslarna du fyller på. Förutom att eciggen är ekonomisk så har du också en stor valmöjlighet vad juicer beträffar. Den som är kedjerökare och drar ett bloss oavbrutet, behöver förmodligen en juice med högre dos nikotin. Men frågan är, är inte e-juicen lika farlig som ämnena i en vanlig cigarett?

Innehållet i e-juicen respektive vanliga cigaretter

När forskare jämfört en stor grupp människor som rökt traditionella cigaretter med gruppen som använde sig av ecigg, har det framkommit att e-juicens ämnen och ångan är mindre farliga än cigarettens nitrosaminer och övriga ämnen som kan vara cancerframkallande. Studien uppvisade ett liknande fördelaktigt resultat vid jämförelse av användning av nikotinplåster. Därmed sagt är ecigg i dagsläget bättre för rökare.

Vilka är nackdelarna med ecigg?

Visst finns det alltid nackdelar med saker och eciggen är inget undantag. Forskningen som pågått är heller inte säkerställd ännu, utan väntar på att stöttas upp av liknande studier. Nackdelarna som finns kan sammanfattas på följande sätt:

  • Eciggen blir ofta en anledning att fortsätta röka istället för att sluta helt, vilket är det klart bästa alternativet
  • Många återförsäljare spär ut e-juicen med syntetiska medel, vilket gör att man bör vara uppmärksam
  • Ecigaretterna ger en indirekt reklam för den ordinarie tobaksrökningen

Det bästa är helt klart att sluta röka, men för att väga fördelar mot nackdelar, kan eciggen ändå vara ett godkänt alternativ.